Αυτόνομη Διοίκηση ΒΑ Συρίας: ξεπερνώντας τα όρια του έθνους – κράτους

Αυτόνομη Διοίκηση ΒΑ Συρίας: ξεπερνώντας τα όρια του έθνους – κράτους

Αυτόνομη Διοίκηση ΒΑ Συρίας: ξεπερνώντας τα όρια του έθνους - κράτους

Αυτόνομη Διοίκηση ΒΑ Συρίας: ξεπερνώντας τα όρια του έθνους - κράτους

Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ινδία, την Κίνα και τις Σοβιετικές δημοκρατίες, μέχρι τις κοιλάδες του Μαρόκου και της Αραβικής Σαχάρας, θεωρούνται προϊόντα της καπιταλιστικής ηγεμονίας, την οποία καθιέρωσε το έθνος-κράτος, ως έναν από τους πυλώνες της επιβίωσής του. Αντιθέτως, στην δεκαετή πλέον κρίση της Συρίας, υπάρχει ένα εναλλακτικό μοντέλο που αναπτύσσεται και που μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα λύσης σε όλες τις συγκρούσεις και τους πολέμους.

Φέτος στις 21 Ιανουαρίου γιορτάζουμε την έβδομη επέτειο της ίδρυσης της Αυτόνομης Διοίκησης στην περιοχή Al-Jazeera, η οποία θεωρείται η πρώτη διοίκηση που σχηματίστηκε στη βόρεια και ανατολική Συρία μετά τη συριακή επανάσταση. Η επανάσταση στη Συρία ξεκίνησε την άνοιξη του 2011 και δυστυχώς στην πορεία της μετατράπηκε σε διαδικασία εξυπηρέτησης της ατζέντας των περιφερειακών δυνάμεων της περιοχής, εις βάρος του συριακού λαού.

Δημοκρατική Αυτόνομη Διοίκηση (ΔΔΑ)

Η ΔΔΑ είναι η εφαρμογή και έκφραση της φιλοσοφίας του δημοκρατικού έθνους του ηγέτη Αμπντουλάχ Οτσαλάν, και αποτελεί οργανωτική δομή μέσω της οποίας η κοινωνία επικοινωνεί με την πολιτεία σχετικά με την διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενώ διαχειρίζεται μόνη της τις υποθέσεις της, εν αντιθέσει με το σύστημα της κεντρικής εξουσίας.

Στην «Κοινωνιολογία της Ελευθερίας», ο ηγέτης Οτσαλάν γράφει: «Αν ένα δημοκρατικό έθνος είναι μια ψυχή, τότε το σώμα του είναι η Δημοκρατική Αυτόνομη Διοίκηση».

Η Αυτόνομη Διοίκηση δεν βασίζεται στην αρχή ενός έθνους, μιας γεωγραφίας ή μιας θρησκείας, αλλά στη βάση διαφορετικών λαών και κοινωνιών και στα θεμέλια της δημοκρατίας, κάτι το οποίο αντίκειται στην έννοια του έθνους κράτους.

Ο αρχηγός Οτσαλάν προσθέτει για την Αυτόνομη Διοίκηση: "Στο σύστημα της ΔΔΑ, αυτό που είναι σημαντικό είναι η θέληση για υγιή διαχείριση της κοινωνίας. Η Κοινωνία διευκολύνει τα καθήκοντα του κεντρικού κράτους και ταυτόχρονα διαχειρίζεται μόνη της τα περισσότερα ζητήματα. Το διοικητικό κέντρο παραδίδει μόνο του τα καθήκοντά του στην κοινωνία, επειδή στην ΔΔΑ δεν υπάρχει καμία αντι-κρατική νοοτροπία."

Κατά συνέπεια, ο Οτσαλάν ισχυρίζεται ότι «Η Αυτόνομη Διοίκηση είναι μια μέθοδος διοίκησης εκτός του πλαισίου του κράτους, στην οποία οι λαοί και οι κοινωνίες διαχειρίζονται οι ίδιοι τις υποθέσεις τους». Το σύστημα αυτό διαφέρει στο περιεχόμενο και τη φιλοσοφία του από την αυτοδιοίκηση διότι οι τοπικές αρχές της αυτοδιοίκησης υπάγονται σε ένα αυτοδιοικητικό σύστημα το οποίο ακολουθεί την κεντρική κυβέρνηση και παίρνει την μορφή του μέσα στο κράτος, και όχι μέσα στην κοινωνία.

Αρχές της Δημοκρατικής Αυτόνομης Διοίκησης

1-Δημοκρατικό Έθνος

Στην Αυτόνομη Διοίκηση, το διοικητικό σύστημα απομακρύνεται από την έννοια του έθνους-κράτους, καθώς εγγυάται μεν τα δικαιώματα του έθνους μετατρέποντας όμως τις εθνικότητες που υπάρχουν σε αυτό σε δημοκρατικά έθνη, τα οποία αποδέχονται τη διαφορετικότητα, και συμμετέχουν στη διοίκηση των διαφόρων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, στη διοίκηση των οποίων δίνεται χώρος σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας .

2- Η κοινή πατρίδα:

Αυτή η έννοια υιοθετείται ως βάση για οποιαδήποτε δημοκρατική λύση, καθώς η πατρίδα είναι κοινή για όλες τις κοινωνικές ομάδες, όλων των εθνικοτήτων και των δογμάτων.

Η κοινή πατρίδα συμβάλλει στην εδραίωση της αδελφότητας και της ενότητας μακριά από την κυριαρχία ενός κόμματος εις βάρος του άλλου και την απομόνωση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.

3- Δημοκρατική πολιτεία:

Αυτή η αρχή συμβολίζει την προσπάθεια να απομακρυνθεί το σύστημα από το έθνος-κράτος για να είναι συμβατό με ένα εγκεκριμένο δημοκρατικό σύστημα, προκειμένου να εργαστεί για την οικοδόμηση οντότητας που περιλαμβάνει όλες τις κοινωνικές ομάδες, με έναν τρόπο σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και δίχως να επιβάλλεται κάποιος εθνικός, ιδεολογικός ή θρησκευτικός χαρακτήρας.

4- Δημοκρατικό Σύνταγμα:

Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, γίνεται εργασία για τη σύνταξη ενός συντάγματος με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων. Το εν λόγω σύνταγμα, διακρίνεται από την ιδιαιτερότητα του να καταστήσει το σύστημα αποτελεσματικό με την παροχή εμπειρίας και τεχνοτροπίας στην κοινότητα, ενώ αποτελεί ένα γόνιμο έδαφος για τη συνοχή και σύνδεση των δύο μερών: της κοινωνίας και του συστήματος της Αυτόνομης Διοίκησης.

5- Η δημοκρατική λύση:

Αυτή η αρχή λαμβάνει τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας των πολιτών ως βάση της, αναζητώντας ένα αποτελεσματικό δημοκρατικό σύστημα στη δομή της κοινωνίας αντί να οικοδομήσουμε ένα νέο κράτος, είτε με την επανεγκατάσταση του συστήματος της κοινωνίας που αποτελεί μια κρατική μορφή από μόνη της, είτε με την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου κρατικού συστήματος, κάτι που απαιτεί ένα δημοκρατικό σύνταγμα για να εξυπηρετεί την κοινωνία, να διαμοιράζει την εξουσία, και να ανοίγει το δρόμο στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των δημοκρατικών δυνάμεων σε ολόκληρη την κοινωνία.

6- Ενότητα ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων και ελευθεριών:

Αυτή η αρχή έρχεται να δώσει στο άτομο τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τη δύναμη εφαρμογής τους, βοηθώντας το να επιτύχει τα δικαιώματά του εντός της ομάδας, δίχως να απομονώνεται από τα συλλογικά του δικαιώματα. Η αρχή βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι ελευθερίες και τα δικαιώματα δεν μπορούν να πραγματωθούν δίχως άτομα και συλλογικότητες.

7- Ιδεολογική ανεξαρτησία και ελευθερία:

Το έργο της ΔΔΑ βασίζεται στην ιδεολογική χειραφέτηση και την απαλλαγή από τις κυρίαρχες ιδεολογίες, στηριζόμενη στην ιδεολογία της ελευθερίας, επειδή πιστεύει ότι αν δεν καταφύγουμε σε ιδεολογική απελευθέρωση, είναι δύσκολο να πετύχουμε στη διαδικασία εκδημοκρατισμού, η οποία μπορεί να τεθεί υπό τον έλεγχο μιας κυρίαρχης ιδεολογίας.

8- Η διαλεκτική της ιστορίας και του παρόντος:

Πρόκειται για τη σωστή ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων και την ανάγκη πραγματοποίησης κοινωνικών αλλαγών που στηρίζονται στην πραγματική ιστορία, εκμεταλλευόμενοι τις ρεαλιστικές μελέτες της ιστορίας σε σχέση με τα ζωντανά ζητήματα.

Έτσι προκύπτουν λύσεις, καθώς η ιστορία αναγνωρίζεται ως πρωταρχική πηγή άντλησης δύναμης για την επίτευξη του μεγάλου έργου της δημιουργίας Κοινωνικής Μνήμης για να ξεπεραστεί η ζημιά του Καπιταλιστικού Μοντερνισμού.

9- Ηθική και συνείδηση:

Η ΔΔΑ θεωρεί ότι οι αρχές είναι πολύ σημαντικές, και τις λαμβάνει υπόψιν της ως βάση σε κάθε βήμα προς τον εκδημοκρατισμό. Η δημοκρατία δεν μπορεί να εφαρμοστεί δίχως την καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης. Αντίστοιχα, η κοινωνία μπορεί να προστατευτεί μόνο μέσω του κινήματος ενεργοποίησης της κοινωνικής συνείδησης, η οποία με τη σειρά της εξασφαλίζει την κοινωνική ηθική και την κοινωνική δικαιοσύνη.

10- Αυτοπροστασία:

Η Αυτοπροστασία στην Αυτόνομη Διοίκηση αποτελεί ιερό δικαίωμα αντιμετώπισης της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης που προκύπτει από τον καπιταλιστικό μοντερνισμό και θεωρεί ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα της αυτοπροστασίας όλων των κοινωνικών ομάδων, ενώ πιστεύει ότι η έλλειψη ενός συστήματος άμυνας των κοινωνιών ανοίγει το δρόμο στη δουλεία και προκαλεί εθνική γενοκτονία.

Ένα μοντέλο για ολόκληρη την ΒΑ  Συρία

Το ανωτέρω κοινωνικοπολιτικό μοντέλο άρχισε να υιοθετείται και να εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές της βόρειας και ανατολικής Συρίας, μετά την απελευθέρωσή τους από τους μισθοφόρους του ISIS, τους οποίες εκδίωξαν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.