548 μωρά και νήπια φυλακίστηκαν με τις μητέρες τους στην Τουρκία

548 μωρά και νήπια φυλακίστηκαν με τις μητέρες τους στην Τουρκία

548 μωρά και νήπια φυλακίστηκαν με τις μητέρες τους στην Τουρκία

548 μωρά και νήπια φυλακίστηκαν με τις μητέρες τους στην Τουρκία

Τα μικρά παιδιά στις τουρκικές φυλακές, που τώρα αριθμούν 548, δεν έχουν καν τα δικά τους κρεβάτια, ούτε πρόσβαση σε κατάλληλο φαγητό, παιχνίδια ή επαφή με άλλα παιδιά για να παίξουν και βρίσκονται σε σύγχυση όταν έρχονται σε επαφή με τον έξω κόσμο, όπως εξηγεί μία ειδικός στα ανθρώπινα δικαιώματα.