42 χρόνια μετά, η πολιτική της Τουρκίας εξακολουθεί να επισκιάζεται από το πραξικόπημα του 1980

42 χρόνια μετά, η πολιτική της Τουρκίας εξακολουθεί να επισκιάζεται από το πραξικόπημα του 1980

42 χρόνια μετά, η πολιτική της Τουρκίας εξακολουθεί να επισκιάζεται από το πραξικόπημα του 1980

42 χρόνια μετά, η πολιτική της Τουρκίας εξακολουθεί να επισκιάζεται από το πραξικόπημα του 1980

42η χρόνια μετά, τα αποτελέσματα του στρατιωτικού πραξικοπήματος του 1980 εξακολουθούν να επηρεάζουν την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στην Τουρκία.