29 διεθνείς επιφανείς προσωπικότητες στη μάχη για την αφαίρεση του PKK από τη λίστα των «τρομοκρατικών ομάδων»

29 διεθνείς επιφανείς προσωπικότητες στη μάχη για την αφαίρεση του PKK από τη λίστα των «τρομοκρατικών ομάδων»

29 διεθνείς επιφανείς προσωπικότητες στη μάχη για την αφαίρεση του PKK από τη λίστα των «τρομοκρατικών ομάδων»

29 διεθνείς επιφανείς προσωπικότητες στη μάχη για την αφαίρεση του PKK από τη λίστα των «τρομοκρατικών ομάδων»

Καθιερώνοντας τη «Διεθνή Πρωτοβουλία για τη Δικαιοσύνη για τους Κούρδους», περισσότερα από 29 επιφανή ονόματα, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, συγγραφέων, φιλοσόφων, καλλιτεχνών, ακτιβιστών της ειρήνης, βουλευτών και δικηγόρων, ξεκίνησαν μια εκστρατεία για την αφαίρεση του PKK από τον κατάλογο των «τρομοκρατικών ομάδων» της ΕΕ.