20η Φεμινιστική Νυχτερινή Πορεία στην Κωνσταντινούπολη: Μέσα από τα μάτια μιας διαδηλώτριας

20η Φεμινιστική Νυχτερινή Πορεία στην Κωνσταντινούπολη: Μέσα από τα μάτια μιας διαδηλώτριας

20η Φεμινιστική Νυχτερινή Πορεία στην Κωνσταντινούπολη: Μέσα από τα μάτια μιας διαδηλώτριας

20η Φεμινιστική Νυχτερινή Πορεία στην Κωνσταντινούπολη: Μέσα από τα μάτια μιας διαδηλώτριας

"Κανονικά στην Τουρκία θα έπρεπε να τρέχεις μακριά όταν υπάρχει επέμβαση της αστυνομίας στη διαδήλωσή σου. Αυτές οι νεαρές γυναίκες δεν το κάνουν! Απομακρύνονται λίγο, λίγο περισσότερο, ανασυντάσσονται και μετά επανέρχονται μαζί", λέει μια γυναίκα που συμμετείχε στη Φεμινιστική Νυχτερινή Πορεία στην Κωνσταντινούπολη στις 8 Μαρτίου.