100 χρόνια από την Καταστροφή της Σμύρνης – Ειδικό επετειακό φύλλο από τη «δημοκρατία»

100 χρόνια από την Καταστροφή της Σμύρνης – Ειδικό επετειακό φύλλο από τη «δημοκρατία»

100 χρόνια από την Καταστροφή της Σμύρνης – Ειδικό επετειακό φύλλο από τη «δημοκρατία»

100 χρόνια από την Καταστροφή της Σμύρνης – Ειδικό επετειακό φύλλο από τη «δημοκρατία»

40 σελίδες αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων