1.098 υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνελήφθησαν στην Τουρκία σε έξι μήνες

1.098 υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνελήφθησαν στην Τουρκία σε έξι μήνες

1.098 υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνελήφθησαν στην Τουρκία σε έξι μήνες

1.098 υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνελήφθησαν στην Τουρκία σε έξι μήνες

Το Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κέντρου Τεκμηρίωσης της Τουρκίας ανέφερε ότι 1.988 υπερασπιστές δικαιωμάτων συνελήφθησαν από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Αυγούστου.