Το τουρκικό κράτος αφήνει ιστορικά πέτρινα σπίτια στην Τσουκουρτσά να καταστραφούν

Το τουρκικό κράτος αφήνει ιστορικά πέτρινα σπίτια στην Τσουκουρτσά να καταστραφούν

Το τουρκικό κράτος αφήνει ιστορικά πέτρινα σπίτια στην Τσουκουρτσά να καταστραφούν

Το τουρκικό κράτος αφήνει ιστορικά πέτρινα σπίτια στην Τσουκουρτσά να καταστραφούν

Η αποκατάσταση επτά από τα ιστορικά πέτρινα σπίτια στην Τσουκουρτσά της επαρχίας του Χακάρι δεν πραγματοποιήθηκε αν και είχε αρχικώς αποφασιστεί, ενώ άλλα 14 σπίτια εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους.