Οι Κούρδοι δημιούργησαν ριζοσπαστικές εναλλακτικές μακρυά από τα κυρίαρχα συστήματα

Οι Κούρδοι δημιούργησαν ριζοσπαστικές εναλλακτικές μακρυά από τα κυρίαρχα συστήματα

Οι Κούρδοι δημιούργησαν ριζοσπαστικές εναλλακτικές μακρυά από τα κυρίαρχα συστήματα

Οι Κούρδοι δημιούργησαν ριζοσπαστικές εναλλακτικές μακρυά από τα κυρίαρχα συστήματα

Ένας περιβαλλοντιστής Ινδός συγγραφέας υποστηρίζει ότι το κουρδικό κίνημα ελευθερίας έθεσε τα θεμέλια μιας μεγαλόπνοης και εναλλακτικής επανάστασης, με έναν ολιστικό μετασχηματισμό, μέσω δύσκολων και μακροχρόνιων αγώνων.