Ναυάγιο στις Βρυξέλλες για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ

Ναυάγιο στις Βρυξέλλες για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ

Ναυάγιο στις Βρυξέλλες για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ

Ναυάγιο στις Βρυξέλλες για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ

Μια μάλλον αναμενόμενη εξέλιξη έλαβε χώρα σήμερα στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όσον αφορά τις αντιρρήσεις της Τουρκίας σχετικά με τα αιτήματα της Φινλανδίας και της Σουηδίας για ένταξη στη Συμμαχία.