Αρχαία δάση καταστρέφονται στο Ιρακινό Κουρδιστάν λόγω των τουρκικών επιθέσεων

Αρχαία δάση καταστρέφονται στο Ιρακινό Κουρδιστάν λόγω των τουρκικών επιθέσεων

Αρχαία δάση καταστρέφονται στο Ιρακινό Κουρδιστάν λόγω των τουρκικών επιθέσεων

Αρχαία δάση καταστρέφονται στο Ιρακινό Κουρδιστάν λόγω των τουρκικών επιθέσεων