Τζεμίλ Μπαγίκ: Η Τουρκία χωρίς το ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να συνεχίζει να διαπράττει εγκλήματα εναντίον των Κούρδων

Τζεμίλ Μπαγίκ: Η Τουρκία χωρίς το ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να συνεχίζει να διαπράττει εγκλήματα εναντίον των Κούρδων

Τζεμίλ Μπαγίκ: Η Τουρκία χωρίς το ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να συνεχίζει να διαπράττει εγκλήματα εναντίον των Κούρδων

Τζεμίλ Μπαγίκ: Η Τουρκία χωρίς το ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να συνεχίζει να διαπράττει εγκλήματα εναντίον των Κούρδων

Το ΝΑΤΟ είναι συνένοχος σε όλα τα εγκλήματα που διαπράττει η Τουρκία