Προέκυψε ότι το τουρκικό κοινοβούλιο απέρριψε νομοσχέδιο που προτείνει τα κουρδικά ως γλώσσα εκπαίδευσης, επικαλούμενος σύγκρουση με τη διάταξη του τουρκικού συντάγματος τα τουρκικά ως κρατική γλώσσα.

Ο Gülistan Kılıç Koçyiğit, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ομάδας του Κόμματος για την Ισότητα των Λαών και τη Δημοκρατία (DEM), υπέβαλε το νομοσχέδιο στις 15 Φεβρουαρίου. Η πρόταση επεδίωκε συνταγματική προστασία για την εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα και τη συμπερίληψη των κουρδικών ως γλώσσας διδασκαλίας.

Το γραφείο του προέδρου της Βουλής απέρριψε την πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την αντισυνταγματική. Αξιωματούχοι δήλωσαν, «Η πρόταση έρχεται σε αντίθεση με τη συνταγματική διάταξη ότι η Τουρκία είναι μια αδιαίρετη οντότητα, με γλώσσα την τουρκική». Πρόσθεσαν, «Σχέδιο πρότασης που παραβιάζει σαφώς συνταγματικές διατάξεις δεν μπορεί να καταρτιστεί από το Γραφείο Υποστήριξης Νόμων και Αποφάσεων».