Τι μας διδάσκει η ελληνοτουρκική κρίση του 1987

Τι μας διδάσκει η ελληνοτουρκική κρίση του 1987

Τι μας διδάσκει η ελληνοτουρκική κρίση του 1987

Τι μας διδάσκει η ελληνοτουρκική κρίση του 1987

Όταν φέραμε την Τουρκία μπροστά στο δίλημμα «Πόλεμος ή Αναδίπλωση», προτίμησε την αναδίπλωση.