Κουρδικά κόμματα και προσωπικότητες πραγματοποιούν διάσκεψη για τη Συνθήκη της Λωζάνης

Κουρδικά κόμματα και προσωπικότητες πραγματοποιούν διάσκεψη για τη Συνθήκη της Λωζάνης

Κουρδικά κόμματα και προσωπικότητες πραγματοποιούν διάσκεψη για τη Συνθήκη της Λωζάνης

Κουρδικά κόμματα και προσωπικότητες πραγματοποιούν διάσκεψη για τη Συνθήκη της Λωζάνης

Εκπρόσωποι κουρδικών θεσμών και Κουρδικές προσωπικότητες πραγματοποίησαν διάσκεψη για την 99η επέτειο της Συνθήκης της Λωζάνης, στο παλάτι όπου υπεγράφη η Συνθήκη το 1923.