Η έκθεση του 2023 της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Οργανωμένου Εγκλήματος έχει προσδιορίσει την Τουρκία ως τη χώρα με τον υψηλότερο δείκτη οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη. Η Τουρκία κατέχει πλέον την πρώτη θέση στην Ευρώπη για το οργανωμένο έγκλημα, ενώ βρίσκεται στην 14η θέση παγκοσμίως.

Η Τουρκία ανέβηκε στην κορυφή του δείκτη οργανωμένου εγκλήματος της Ευρώπης, καταλαμβάνοντας την 14η θέση παγκοσμίως, στην τελευταία έκθεση της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Οργανωμένου Εγκλήματος που εδρεύει στη Γενεύη.

Η έκθεση του 2023 δείχνει ότι η βαθμολογία του Δείκτη Οργανωμένου Εγκλήματος της Τουρκίας έχει επιδεινωθεί, αυξάνοντας από 6,89 το 2021 σε 7,03 φέτος. Αυτή η βαθμολογία, σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, δείχνει την επικράτηση του οργανωμένου εγκλήματος σε μια χώρα.

Ο δείκτης συγκρίνει τη δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος σε 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ. Τα δεδομένα για την έρευνα συλλέγονται με ανασκόπηση δημοσιεύσεων για το οργανωμένο έγκλημα και επαληθεύονται για την ακρίβεια από τοπικούς ειδικούς και ομάδες. Η συνολική αξιολόγηση του Δείκτη Οργανωμένου Εγκλήματος περιλαμβάνει 20 υποκατηγορίες, αξιολογώντας τόσο το εγκληματικό περιβάλλον όσο και τους εγκληματικούς παράγοντες.

Στην κατηγορία του εγκληματικού περιβάλλοντος, η Τουρκία αντιμετωπίζει σημαντικές ανησυχίες στους τομείς της εμπορίας ανθρώπων, του λαθρεμπορίου όπλων, της ηρωίνης, της κοκαΐνης και της διακίνησης συνθετικών ναρκωτικών, του οικονομικού εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης μη ανανεώσιμων πόρων.

Όσον αφορά τους εγκληματίες, η έκθεση υπογραμμίζει τις δραστηριότητες ομάδων μαφίας, εγκληματικών δικτύων, κρατικών παραγόντων, ξένων εγκληματιών και παραγόντων του ιδιωτικού τομέα και τους στενούς δεσμούς τους με την κυβέρνηση στην Τουρκία. Υπογραμμίζει την ανησυχητική παρουσία ομάδων μαφίας που διατηρούν στενούς δεσμούς με κυβερνητικούς αξιωματούχους και πολιτικούς για να προστατευθούν από την επιβολή του νόμου και το δικαστικό σώμα.

Η συνολική βαθμολογία του οργανωμένου εγκλήματος της Τουρκίας 7,03 είναι ιδιαίτερα ανησυχητική σε τομείς όπως η εμπορία ανθρώπων, οι εγκληματίες που συνδέονται με το κράτος, η εμπορία όπλων, η διακίνηση ηρωίνης και οι επιχειρήσεις της μαφίας, με βαθμολογία 8,5 ή υψηλότερη. Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο της Τουρκίας ως χώρας διέλευσης παράνομων μεταναστών, διευκολύνοντας διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες στην περιοχή.

Η έκθεση αναφέρει τη στρατηγική γεωγραφική θέση της Τουρκίας ως βασικό παράγοντα για τη συμμετοχή της στο λαθρεμπόριο καυσίμων, ηρωίνης και κοκαΐνης.

Όσον αφορά την ηγεσία και τη διακυβέρνηση, η διαφάνεια και η λογοδοσία της κυβέρνησης στην Τουρκία περιγράφονται ως χαμηλές, με αυξανόμενες καταγγελίες για διαφθορά, νεποτισμό και δωροδοκία σε μεγάλους δημόσιους διαγωνισμούς, ειδικά στον απόηχο μιας οικονομικής κρίσης.

Οι μη κρατικοί παράγοντες στην Τουρκία, που συχνά θεωρούνται πολιτικοί αντίπαλοι, φέρονται να στοχοποιούνται και πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν κλείσει για λόγους εθνικής ασφάλειας και τρομοκρατίας. Επιπλέον, ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης είναι περιορισμένος, με ένα σημαντικό ποσοστό εθνικών μέσων ενημέρωσης είναι υπό τον κυβερνητικό έλεγχο και τους ερευνητές δημοσιογράφους να αντιμετωπίζουν νομικές διαδικασίες και συλλήψεις.

Η έκθεση σημειώνει ότι ενώ η Τουρκία έχει συμφωνίες έκδοσης με πολλές χώρες, υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των διαδικασιών και των αιτημάτων έκδοσης από την τουρκική κυβέρνηση. Τόνισε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία έχει υποβάλει αυξανόμενο αριθμό αιτημάτων στην INTERPOL για πολιτικά κίνητρα κόκκινες προκηρύξεις, με στόχο δημοσιογράφους, ακτιβιστές και πολιτικούς αντιπάλους που ζουν στο εξωτερικό.