Η «Φωνή των Κούρδων» αποστέλλει συγχαρητήρια επιστολή στον νέο πρόεδρο της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόριτς

Η «Φωνή των Κούρδων» αποστέλλει συγχαρητήρια επιστολή στον νέο πρόεδρο της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόριτς

Η «Φωνή των Κούρδων» αποστέλλει συγχαρητήρια επιστολή στον νέο πρόεδρο της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόριτς

Η «Φωνή των Κούρδων» αποστέλλει συγχαρητήρια επιστολή στον νέο πρόεδρο της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόριτς

Το περιοδικό η «Φωνή των Κούρδων» απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον Γκαμπριέλ Μπόριτς, με ευχές για μια επιτυχή προεδρική θητεία.