Γιατί η Δύση δεν επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία για την Ειδική Επιχείρησή της στο Ιράκ;

Γιατί η Δύση δεν επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία για την Ειδική Επιχείρησή της στο Ιράκ;

Γιατί η Δύση δεν επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία για την Ειδική Επιχείρησή της στο Ιράκ;

Γιατί η Δύση δεν επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία για την Ειδική Επιχείρησή της στο Ιράκ;

H Τουρκία ξεκίνησε άλλη μια (sic!) στρατιωτική ειδική επιχείρηση και έχει εισβάλει στο Βόρειο Ιράκ στις 18 Απριλίου