Αυτά είναι τα ιμπεριαλιστικά ανταλλάγματα που ζητά η Τουρκία για να επιτρέψει την ένταξη νέων χωρών στο ΝΑΤΟ

Αυτά είναι τα ιμπεριαλιστικά ανταλλάγματα που ζητά η Τουρκία για να επιτρέψει την ένταξη νέων χωρών στο ΝΑΤΟ

Αυτά είναι τα ιμπεριαλιστικά ανταλλάγματα που ζητά η Τουρκία για να επιτρέψει την ένταξη νέων χωρών στο ΝΑΤΟ

Αυτά είναι τα ιμπεριαλιστικά ανταλλάγματα που ζητά η Τουρκία για να επιτρέψει την ένταξη νέων χωρών στο ΝΑΤΟ

Για να άρει το βέτο τις στις υποψηφιότητες της Σουηδίας και της Φινλανδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία απαιτεί ευρύτερη απαγόρευση των κουρδικών οργανώσεων και προνομιακό καθεστώς εμπορίας και παροχών όπλων από άλλα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.