Αυστηρή καταδίκη της Άγκυρας από τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας

Αυστηρή καταδίκη της Άγκυρας από τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας

Αυστηρή καταδίκη της Άγκυρας από τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας

Αυστηρή καταδίκη της Άγκυρας από τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας

«Οποιαδήποτε πράξη έχει ασκήσει ή ασκεί το τουρκικό καθεστώς στα εδάφη της Συρίας είναι παράνομη και άκυρη και ισοδυναμεί με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Φαϊζάλ Μεκντάντ στη Συριακή Λαϊκή Συνέλευση.