3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικών: Στο επίκεντρο οι Κούρδισσες γυναίκες

3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικών: Στο επίκεντρο οι Κούρδισσες γυναίκες

3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικών: Στο επίκεντρο οι Κούρδισσες γυναίκες

3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικών: Στο επίκεντρο οι Κούρδισσες γυναίκες

Την τρίτη ημέρα της 3ης Παγκόσμιας Διάσκεψης Γυναικών που πραγματοποιήθηκε στην Τυνησία, με γυναίκες αντιπρόσωπους από 30 χώρες, τέθηκαν στο επίκεντρο οι αγώνες των Κούρδισσων γυναικών και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στις γυναίκες.