Υπουργός Ενέργειας Κύπρου- Ο EastMed δεν αποτελεί μονόδρομο

Υπουργός Ενέργειας Κύπρου- Ο EastMed δεν αποτελεί μονόδρομο

Υπουργός Ενέργειας Κύπρου- Ο EastMed δεν αποτελεί μονόδρομο

Υπουργός Ενέργειας Κύπρου- Ο EastMed δεν αποτελεί μονόδρομο

Για μας ως Κύπρος σίγουρα είναι προτεραιότητα η αξιοποίηση των κοιτασμάτων μας