Το Κίεβο συλλαμβάνει καλλιτέχνες-Ένας δραπέτευσε και μιλά για «υπόγεια ουκρανικής Γκεστάπο»

Το Κίεβο συλλαμβάνει καλλιτέχνες-Ένας δραπέτευσε και μιλά για «υπόγεια ουκρανικής Γκεστάπο»

Το Κίεβο συλλαμβάνει καλλιτέχνες-Ένας δραπέτευσε και μιλά για «υπόγεια ουκρανικής Γκεστάπο»

Το Κίεβο συλλαμβάνει καλλιτέχνες-Ένας δραπέτευσε και μιλά για «υπόγεια ουκρανικής Γκεστάπο»

Ο μουσικός του Κιέβου Taras “Tarik” Nesalezhko μιλά από τη Μόσχα