Το 70 τοις εκατό των Φινλανδών είναι αντίθετο στις παραχωρήσεις στην Τουρκία με αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Το 70 τοις εκατό των Φινλανδών είναι αντίθετο στις παραχωρήσεις στην Τουρκία με αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Το 70 τοις εκατό των Φινλανδών είναι αντίθετο στις παραχωρήσεις στην Τουρκία με αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Το 70 τοις εκατό των Φινλανδών είναι αντίθετο στις παραχωρήσεις στην Τουρκία με αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Καθώς οι ηγέτες της Σουηδίας και της Φινλανδίας προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήματα που θέτει ο Ερντογάν για το θέμα της ένταξής τους στο ΝΑΤΟ, μια πρόσφατη έρευνα δείχνει την έντονη αντίθεση των Φινλανδών σε πιθανόν παραχωρήσεις.