Τι επιδιώκει ο Ερντογάν με τη σύσφιξη των σχέσεων των αμυντικών βιομηχανιών Τουρκίας-Ουκρανίας και ποιες οι συνέπειες για την Ελλάδα

Τι επιδιώκει ο Ερντογάν με τη σύσφιξη των σχέσεων των αμυντικών βιομηχανιών Τουρκίας-Ουκρανίας και ποιες οι συνέπειες για την Ελλάδα

Τι επιδιώκει ο Ερντογάν με τη σύσφιξη των σχέσεων των αμυντικών βιομηχανιών Τουρκίας-Ουκρανίας και ποιες οι συνέπειες για την Ελλάδα

Τι επιδιώκει ο Ερντογάν με τη σύσφιξη των σχέσεων των αμυντικών βιομηχανιών Τουρκίας-Ουκρανίας και ποιες οι συνέπειες για την Ελλάδα

Η Τουρκία αποκλείει το πάγωμα των πωλήσεων όπλων στην Ουκρανία για να ευχαριστήσει τη Ρωσία.