Σε πορεία πολέμου η Ινδία, θεωρεί πλέον ανοιχτά την Τουρκία ως «εχθρική δύναμη»

Σε πορεία πολέμου η Ινδία, θεωρεί πλέον ανοιχτά την Τουρκία ως «εχθρική δύναμη»

Σε πορεία πολέμου η Ινδία, θεωρεί πλέον ανοιχτά την Τουρκία ως «εχθρική δύναμη»

Σε πορεία πολέμου η Ινδία, θεωρεί πλέον ανοιχτά την Τουρκία ως «εχθρική δύναμη»

Καζάνι που βράζει η ινδική κοινωνία κατά των Τούρκων