«Περικυκλωμένη» η Τουρκία – Kομάντος από 4 χώρες με το «δάχτυλο στη σκανδάλη»

«Περικυκλωμένη» η Τουρκία – Kομάντος από 4 χώρες με το «δάχτυλο στη σκανδάλη»

«Περικυκλωμένη» η Τουρκία - Kομάντος από 4 χώρες με το «δάχτυλο στη σκανδάλη»

«Περικυκλωμένη» η Τουρκία - Kομάντος από 4 χώρες με το «δάχτυλο στη σκανδάλη»

Κοινές ασκήσεις Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδας - Κύπρου - Αρμενίας - Η.Α.Ε.