Οι τουρκικές απειλές προς τη Συρία προσκρούουν σε όρια

Οι τουρκικές απειλές προς τη Συρία προσκρούουν σε όρια

Οι τουρκικές απειλές προς τη Συρία προσκρούουν σε όρια

Οι τουρκικές απειλές προς τη Συρία προσκρούουν σε όρια

Ποιος περιγράφει ακριβέστερα την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας όπου συσσωρεύονται εκ νέου επικίνδυνες εντάσεις;