Ο πραγματικός φόβος του Ερντογάν και ο εχθρός του εντός του ΝΑΤΟ

Ο πραγματικός φόβος του Ερντογάν και ο εχθρός του εντός του ΝΑΤΟ

Ο πραγματικός φόβος του Ερντογάν και ο εχθρός του εντός του ΝΑΤΟ

Ο πραγματικός φόβος του Ερντογάν και ο εχθρός του εντός του ΝΑΤΟ

Η περίοδος που διανύουμε παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη για την περιοχή μας. Ο πόλεμος Ρωσίας - «Ουκρανία» δυστυχώς συνεχίζεται δίχως να προδιαγράφεται το τέλος του μεσοπρόθεσμα.