Ίδρυμα Κάρνεγκι: ΗΠΑ και ΕΕ να επανεξετάσουν την πολιτική τους έναντι της Τουρκίας το 2021

Ίδρυμα Κάρνεγκι: ΗΠΑ και ΕΕ να επανεξετάσουν την πολιτική τους έναντι της Τουρκίας το 2021

Ίδρυμα Κάρνεγκι: ΗΠΑ και ΕΕ να επανεξετάσουν την πολιτική τους έναντι της Τουρκίας το 2021

Ίδρυμα Κάρνεγκι: ΗΠΑ και ΕΕ να επανεξετάσουν την πολιτική τους έναντι της Τουρκίας το 2021

Η διαβρωμένη δημοκρατία της Τουρκίας και η επεκτατική εξωτερική πολιτική της βρίσκονται στο προσκήνιο της διεθνούς σκηνής. Το 2021, η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους περιορίζοντας τις διαταραχές που προκαλεί η Τουρκία.

Οι διατλαντικοί εταίροι, ΗΠΑ και ΕΕ, αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση: πώς να πετύχουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της συγκράτησης των ενεργειών της Τουρκίας όταν αυτές είναι εχθρικές προς τα δυτικά συμφέροντα από τη μια πλευρά, και να διατηρήσουν το κατάλληλο επίπεδο οικονομικής συνεργασίας και συνεργασίας στην ασφάλεια, επιφέροντας παράλληλα σημαντικές βελτιώσεις στο κράτος δικαίου από την άλλη.