Η σημασία του αυτοκινητόδρομου Μ4 της Συρίας για την Τουρκία

Η σημασία του αυτοκινητόδρομου Μ4 της Συρίας για την Τουρκία

Η σημασία του αυτοκινητόδρομου Μ4 της Συρίας για την Τουρκία

Η σημασία του αυτοκινητόδρομου Μ4 της Συρίας για την Τουρκία

Με τον πλήρη έλεγχο του αυτοκινητόδρομου Μ4, η Τουρκία θα είναι σε θέση να διαχωρίσει τις τρεις κύριες περιοχές της βορειοδυτικής Συρίας (Ροζάβα).