Απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση για την απομόνωση του Ιμραλί, το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο είπε: “Η απομόνωση μπορεί να θεωρηθεί ως απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, ακόμη και ως βασανιστήριο. Η Ελβετία υπενθυμίζει στην Τουρκία τις υποχρεώσεις της”.

Το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο απάντησε στην πρόταση που του υποβλήθηκε στις 15 Μαρτίου 2024 σχετικά με τις συνθήκες απομόνωσης του Κούρδου ΗγέτηΑμπντουλάχ Οτσαλάν και την ευθύνη της Ελβετίας σε αυτό το σημείο. Η πρόταση υποβλήθηκε από την βουλευτή της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Βουλής Laurence Fehlmann Rielle με την κοινή υπογραφή 12 βουλευτών.

Στην απάντησή του, το ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι η Ελβετία προσπαθεί να βελτιώσει τις συνθήκες κράτησης παγκοσμίως ως μέρος της υποχρέωσής της να αποτρέψει τα βασανιστήρια.

Σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με τη νομολογία των διεθνών φορέων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η απομόνωση μπορεί να θεωρηθεί απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ακόμη και ως βασανιστήριο, το Υπουργείο επέστησε την προσοχή στα εξής:

«Η Ελβετία υποστηρίζει το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και ενθαρρύνει την Τουρκία να δημοσιεύσει τις εκθέσεις της και να εφαρμόσει τις συστάσεις της.

Η Ελβετία ασχολείται επίσης με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στον διάλογό της με την Τουρκία. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια στην Ευρώπη (OSCE), η Ελβετία υπενθυμίζει τακτικά στην Τουρκία τις διεθνείς υποχρεώσεις της να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

Η Ελβετία υπενθυμίζει επίσης στην Τουρκία την υποχρέωση των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ).

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Περιοδικής Αναθεώρησης της Τουρκίας που διεξήχθη από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 28 Ιανουαρίου 2020, η Ελβετία έκανε επίσης συστάσεις για την πρόληψη των βασανιστηρίων και την παρακολούθηση των χώρων κράτησης».

2024-05-05T01:19:41+02:00

Αφήστε ένα σχόλιο

Go to Top