«Έτσι θα ξανακάνουμε ελληνικές τη Σμύρνη και την Πόλη»

«Έτσι θα ξανακάνουμε ελληνικές τη Σμύρνη και την Πόλη»

«Έτσι θα ξανακάνουμε ελληνικές τη Σμύρνη και την Πόλη»

«Έτσι θα ξανακάνουμε ελληνικές τη Σμύρνη και την Πόλη»

Οι Τούρκοι πλέον ξεκάθαρα στήνουν αφήγημα για να προλειάνουν τον δρόμο για τυχόν επιθετικές ενέργειες στο πεδίο